Estudiants: Especialista universitari en Teràpia Psicològica. 6a edició