Estudiants: MÀSTER EN INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB ANIMALS