Estudiants: DE L'AFECCIÓ PRIMERENCA AL TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT. TRAUMA COMPLEX, DISSOCIACIÓ I TLP