Estudiants: EXPLORACIÓ BIOMECÀNICA I TÈCNIQUES INSTRUMENTALS D'ANÀLISI DE MOVIMENTS HUMANS EN PODOLOGIA. VIII EDICIÓ