Estudiants: FONAMENTS TÈCNICS I TÀCTICS EN JUDO: NIVELL MITJÀ