Estudiants: La Interpretació en el teu Discurs, Prepara la teua Posada en Escena, campus de Sant Joan d'Alacant