Estudiants: Llengua de Signes Nivell A1.1, campus de Sant Joan d'Alacant