Estudiants: Llengua de Signes Nivell A1.1, campus d'Elx