Estudiants: La Creació Poètica en l'Espai Buit, campus d'Altea