Estudiants: PERFILS PATERNS DE RISC EN EL DESENVOLUPAMENT PSICOSOCIAL