Estudiants: ABORDATGE INTEGRAL DEL PACIENT AMB DIABETIS TIPUS 2 EN ATENCIÓ PRIMÀRIA, EL PEU DIABÈTIC