Estudiants: RESPOSTA SANITÀRIA IMMEDIATA A SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I DESASTRE