Visitantes: Descobrim el Misteri d'Elx IV. Els altres misteris