Estudiants: MÒDUL IV. EL PROTOCOL OFICIAL I LA SEUA APLICACIÓ EN LES ADMINISTRACIONS DEL ESTAT: CENTARL, AUTONÒMICA I LOCAL. PROTOCOL EN LA UNIÓ EUROPEA. CEREMONIAL D'ESTAT.