Estudiants: Competències i Habilitats Personals del Terapeuta Familiar I - 1r any