Estudiants: ESTRATÈGIES CREATIVES DELS PROJECTES ARTÍSTICS