Estudiants: VULNERABILITAT DES DE LA TEORIA SOCIAL DEL COS