Estudiants: TEMES AVANÇATS EN HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA