Estudiants: CLÍNICA, DIAGNÒSTIC I RECOMANACIONS TERAPÈUTIQUES EN EL MANEIG PACIENTS MAL. NEURODEGENERATIVES