Estudiants: L'impacte sociocultural del moviment feminista en els mitjans de comunicació a través de l'art.