Estudiantes: El Valencià per a comunicar II, Sede Crevillent