Estudiants: MÀSTER EN VALORACIÓ DE LA INCAPACITAT LABORAL, DEL DANY CORPORAL I DEL DIAGNÒSTIC FUNCIONAL. XIII EDICIÓ