Estudiants: Atenció interdisciplinària en cures pal·liatives (campus d'Elx)