Estudiants: EL SUBSISTEMA FÍSIC: OPERACIONS I MÀRQUETING