Estudiants: Motivació laboral i experiències resultants del treball