Estudiants: FACTORS CONTINGENCIALS DEL DISSENY ORGANITZATIU