Estudiants: Continuïtat de funcions d'una i diverses variables