Estudiants: Els efectes de la contaminació atmosfèrica