Estudiants: DECISIONS SOBRE PREU EN PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS.