Estudiants: UNITAT DIDÀCTICA I . Relacions familiars: el matrimoni.