Estudiants: La naturalesa de la filosofia del dret