Estudiants: El dret, segons el positivisme jurídic: aproximació històrica i trets essencials.