Estudiants: L'Administració de Justícia en la Monarquia Absoluta