Estudiants: Teoria sobre el disseny de bases de dades