Estudiants: Principis de la metodologia Lligen Six Sigma