Estudiants: Models de rutes de distribució i transport