Estudiants: El mercat de béns i el mercat financer: el model IS-LM