Estudiants: Gestió de la Pesca: Normativa Europea i Principals Tècniques de Pesca.