Estudiants: LA DINÀMICA SOCIAL. CANVI I CONFLICTE SOCIAL.