Estudiants: Fonts de variabilitat en el tractament farmacoterapèutic.