Estudiants: Tècniques instrumentals de caracterització atòmica