Estudiants: Tècniques instrumentals de caracterització molecular: Resonància Magnètica Nuclear