Estudiants: UNITAT 4. Presa de dades. Actualització.