Estudiants: Unitat VII. Tècniques d'Estimulació Elèctrica del Múscul.