Estudiants: Unitat X. Therapies Relacionats amb Electroteràpia III: Els Camps Magnètics.