Estudiants: Unitat XI. Therapies Relacionats amb eEectroteràpia IV: El so i ultrasò.