Estudiants: Unitat VI. Diagnosis i Sistemes d'Informació basades en el Corrent Elèctric.