Estudiants: Compliment del Codi Tècnic de l¿Edificació. Coneixements "in situ" de l'execució d'una edificació.