Estudiants: Aspectes ètics i deontològics associats a la professió del fotoperiodisme