Estudiants: Intel·ligència: Resposta psicoeducativa a la diversitat funcional.